ETAP I
inwentaryzacja – rozrysowanie pomieszczeń z wymiarami
założenia budżetu na realizację projektu
ustalenie wymogów funkcjonalnych pomieszczeń
przygotowanie kilku propozycji funkcjonalnych pomieszczeń
określenie stylu i kolorystyki wnętrza

ETAP II
propozycja modelu 3D oraz wizualizacje.
projekt budowlany ścian, sufitów, podłóg
projekt  detali do projektu budowlanego
projekt elementów wykończeniowych, okładzin ściennych, zabudowy K/G,
zabudowy kominka
ustalenie punktów elektrycznej
projekt montażowy łazienki z rozwinięciem ścian
projekt stolarki meblowej oraz stolarki drzwiowej wykonywanej na zamówienie
projekty detali niezbędnych do realizacji wnętrza
przygotowanie książki projektu

ETAP III
opcjonalnie
nadzór autorski
projekt pod klucz